STEG 1, INNEHÅLL

INLEDNING

Hur du tar kontroll på din ekonomi och driver den dit du vill! Hur du kan förbättra ditt ekonomiska resultat. 

EKONOMISKA GRUNDBEGREPP

Resultat- & Balansräkning för privatpersoner. Därför blir rika rikare!  Få verktyg till att få järnkoll på din ekonomi.

Inkomstkvadranten ger insikter att det finns många olika sätt att tjäna pengar

EKONOMISKT FRI

Hur mycket pengar behöver du för att vara ekonomiskt FRI? Att bygga en egen "Pengamaskin", något för alla!

DRÖMMAR, VISIONER OCH MÅL

Vad har du för drömmar och mål? Pengar, tid, resor, listan kan göras lång... Det viktiga är att det är dina mål och drömmar och inte någon annans.

VERKTYG & NYCKLAR 

För att lyckas med din ekonomi och ditt investerande behöver du verktyg som stödjer det du gör. Under denna del får du 2 verktyg och en nyckel för att komma igång på allra bästa sätt.

INLEDNING VÄRDEPAPPER

Idag finns så enkla och smarta sätt att handla med värdepapper, detta klarar alla med lite kunskap och rätt attityd.

RÄNTA PÅ RÄNTA

Ränta på ränta- den starkaste kraften i universum... Sätt dina pengar i arbete!