INVESTERINGSDAG 2

RESULTAT- & BALANSRÄKNING, Del 2

Ny kunskap i att jobba med inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

RISKER & RIKEDOM

Reder ut risker med att handla på börsen. Samt hur man kan minimera dessa. 

AKTIER, Del 2

En djupdykning i aktier och nyckeltal. Därför äger vi en aktie under lång tid. Att hitta kursvinnare!

                                   KAFFE

ALLOKERING

Allokering låter mycket mer komplicerat än vad det är... Under kvällen förklarar jag detta på ett enkelt och begripligt sätt. Ett måste för en stark investeringsportfölj.

INVESTERARE & STRATEGIER

Går igenom framgångsrika investerare och deras strategier. Hitta din egna profil som investerare.

HANDELSVAROR, Del 2

Fördjupad kunskap inom råvaror. Ett inslag som borde finnas i varje investerares portfölj. Flera exempel på vad du kan göra.

                                LUNCH

RE-BALANSERING

Vi lär oss även re-balansera en portfölj, ett arbeta som bara görs en gång om året, men gör fantastisk stor skillnad på hur din portfölj växer över tid. Samt minimerar riskerna med ditt investerande.

HÄVSTÅNG

Hävstång, att använda andras pengar för att investera. Otroligt starkt verktyg om det används rätt. Med kunskap är det bara att köra!

EKONOMISKT FRI 17/15

Hur fungerar hävstång i praktiken och för dig som investerare? Konkreta exempel.

                              KAFFE

ONOTERADE AKTIER

Många kallar börsen för ”begagnatmarknad”. Med det menar man att de stora vinsterna redan är gjorda... Vi tittar på fördelar med onoterade aktier.

FÖRETAGANDE

Grundläggande kunskaper inom företagande. Vad är det som kommer i framtiden? Vilka branscher och områden är det som gäller? Att bygga system för passiva inkomster.

PIP

PIP, sätt ihop din egna Personliga InvesteringsPlan. I detta ligger mål och struktur för ett helt år.